O Firmie

 

Firma działa jako samodzielny podmiot gospodarczy od 1994 roku na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej nr ew.: SH – 6412 – 15419 – III - 02.

 

Właściciel: mgr inż. Marek Frączkowski

 

  • uprawnienia projektowe i wykonawcze Nr 271/87
  • rzeczoznawca budowlany Nr 124/95

 

po ukończeniu studiów o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, rozpoczynał pracę zawodową jako inżynier budowy w firmie „Dźwigar", a od 1982 r. pracował jako asystent i później projektant konstrukcji w biurze projektów „Warcent".

 

W 1994 roku założył biuro konstrukcyjne MF PROJEKT.

 

W naszym biurze powstało kilkadziesiąt projektów konstrukcyjnych zespołów budynków mieszkalno – usługowych, mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, obiektów biurowych i użyteczności publicznej.

 

W projektowanych obiektach stosujemy optymalnie dobrane technologie i systemy konstrukcyjne.

 

Dzięki wysokim kwalifikacjom i dużemu doświadczeniu naszego zespołu oraz współpracy z wybitnymi architektami wiele obiektów wyróżnia się architekturą i śmiałymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

 

Projekty wykonujemy przy pomocy programów PRO Soft ABC, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, CadSiS RM-WIN i RM 3D oraz programów graficznych zgodnych ze standardem Autocada.

 

Nasza działalność jest ubezpieczona w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i dodatkowo

w STU Ergo Hestia S. A.